ΤΟ ΕΡΓΟ

 

Με στόχο την δημιουργία ενός νέου καινοτόμου προϊόντος στον κλάδο της χαρτογράφησης εσωτερικών χώρων (Indoor Positioning System) και της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) το έργο InfoWi IR αποτελεί ένα σύστημα διαμοιρασμού διαδραστικού περιεχομένου μέσω δικτύου WIFI χωρίς application, σε έξυπνες συσκευές Smartphone και Tablet με χρήση υπηρεσιών εύρεσης θέσης σε εσωτερικούς χώρους και επαυξημένης πραγματικότητας. Το έργο αποσκοπεί στην εφαρμογή ενός πρωτότυπου συνδυασμού τεχνολογιών για την κατασκευή καινοτόμου εφαρμογής που θα προσθέτει στο σύστημα InfoWi τη δυνατότητα εντοπισμού θέσης σε εσωτερικούς χώρους (χωρίς τη χρήση GPS) καθώς και τη συνδυασμένη δυνατότητα χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), χωρίς την χρήση application, αλλά μόνο με τη χρήση WiFi και browser, o οποίος είναι ενδοκτισμένος στα smartphones και στα tablets. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει ότι οι χρήστες θα λάβουν πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσία από την πρώτη τους επίσκεψη σε ένα χώρο χωρίς τη χρήση application ή / και χωρίς τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

 

 

 

 

page1 page2 page3 page4 page5

InfoWi Interior Reality

Το έργο «InfoWi Interior Reality (InfoWi IR)», έχει ενταχθεί στη  δράση 2.β.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως φορέα υλοποίησης την  DYNACOMP Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρονικών Συσκευών και συναφών ειδών 

 

Search