ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο θα δημιουργήσει μια καινοτομική σουίτα προϊόντων στον τομέα της Πληροφορικής με στόχευση κατά κύριο λόγο στον κλάδο της χαρτογράφησης εσωτερικών χώρων (Indoor Positioning System) και της επαυξημένης πραγματικότητας(Augmented Reality).

 

Με βάση τη στοχοθεσία του έργου, τα αποτελέσματά του αναμένεται να συμβάλλουν:  

 

 
  • Σε μουσεία / βιβλιοθήκες / πινακοθήκες, για την ανάδειξη πλούσιου περιεχομένου των εκθεμάτων μέσω φωτογραφιών, κειμένων και βίντεο με επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality), στον επισκέπτη κατά  την περιήγησή του στους χώρους.
  • Σε πλοία (κρουαζιερόπλοια) για την ανάδειξη μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα σε αυτό και όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους προορισμούς του πλοίου.
  • Σε Νοσοκομεία για την ανάδειξη πλούσιου περιεχομένου που αφορά πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την εξυπηρέτηση των ασθενών, κρατήσεις πρόσθετων προσφερόμενων υπηρεσιών, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, ενημέρωση ασθενών για πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα.
  • Σε Βιομηχανίες και Εργοστάσια για την ανάδειξη της λειτουργικότητας στην διαδικασία της παραγωγής, του service, των μηχανών και στη διαδικασία παλετοποίησης-ιχνηλασιμότητας των παραγόμενων προϊόντων 
  • Σε βιομηχανικές αποθήκες για την ανάδειξη της λειτουργικότητας σε σύστημα εφοδιαστικής διαχείρισης αποθηκών (Warehouse Management System – WMS)
  • Σε Αεροδρόμια και Λιμάνια για την ανάδειξη πλούσιου περιεχομένου που αφορά πληροφορίες με τουριστικό  και χρηστικό περιεχόμενο για την εγκατάσταση και τους προορισμούς, μετάδοση προσωποποιημένων μηνυμάτων, πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες καθυστερήσεις και βοήθεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
  • Σε εκθέσεις και μουσεία για την ανάδειξη πλούσιου περιεχομένου που αφορά πληροφορίες σχετικά με τους εκθέτες, τα περίπτερα και τα προϊόντα που εκτίθενται, παροχή πληροφοριών για ομιλητές, εκθέματα και προγράμματα καθώς και θεματικά tour εντός των εγκαταστάσεων.
  • Σε συνεδριακούς χώρους για την ανάδειξη πλούσιου περιεχομένου που αφορά πληροφορίες για την εκτέλεση και τα σημεία ενδιαφέροντος του συνεδρίου π.χ. πιθανοί εκθέτες, κράτηση αιθουσών για συναντήσεις, εύρεση θέσεων ή διαχείριση προσκλήσεων, διαφημίσεις βάση τοποθεσίας.

Την πλοήγηση σε εσωτερικούς χώρους και δύσκολα περιβάλλοντα χωρίς δυνατότητα GPS ή internet, όπως μεταλλικά βιομηχανικά κτήρια και μεταλλικά κτήρια αποθηκών, κτήρια μουσείων, υπόγεια.

 

InfoWi Interior Reality

Το έργο «InfoWi Interior Reality (InfoWi IR)», έχει ενταχθεί στη  δράση 2.β.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως φορέα υλοποίησης την  DYNACOMP Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρονικών Συσκευών και συναφών ειδών 

 

Search