ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τα βασικά αποτελέσματα - παραδοτέα του έργου είναι τα κάτωθι:

 • Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης (SoA), αρχιτεκτονική και τεχνικές προδιαγραφές 
 • Ανάπτυξη συστήματος εντοπισμού θέσης εσωτερικού χώρου 
 • Ανάπτυξη της εφαρμογής υποστήριξης Επαυξημένης Πραγματικότητας 
 • Συσκευές  Σταθμών Πληροφόρησης 
 • Ολοκληρωμένο Πρωτότυπο Συστήματος 
 • Έλεγχος προόδου υλοποίησης και Έκθεση Δοκιμαστικής Λειτουργίας και Αξιολόγησης (Μ24
 • Πλάνο Διάχυσης Αποτελεσμάτων 
 • Επίσημη Ιστοσελίδα του Έργου 
 • Πλάνο εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων και έκθεση δραστηριοτήτων 
 • Project Management Handbook 
 • Περιοδικές Έκθεσεις Προόδου 

 

InfoWi Interior Reality

Το έργο «InfoWi Interior Reality (InfoWi IR)», έχει ενταχθεί στη  δράση 2.β.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως φορέα υλοποίησης την  DYNACOMP Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρονικών Συσκευών και συναφών ειδών 

 

Search